TQ-F1法兰式称重传感器

编号:10122
查看:
发布:2018-08-30

TQ-F1法兰式称重传感器采用优质合金钢,可靠性好,安装方便。 TQ-F1法兰式称重传感器适用于拉压测试场合、材料力学试验机等力值测量。 


拨打电话
Call
在线咨询
Service


产品特点:TQ-F1法兰式称重传感器采用优质合金钢,可靠性好,安装方便。
产品用途:TQ-F1法兰式称重传感器适用于拉压测试场合、材料力学试验机等力值测量。
量程:300kN(30t)、500kN(50t)、600kN(60t)、1000kN(100t)、1500kN(150t)、2000kN(200t)、2500kN(250t)、3000kN(300t)、4000kN(400t)、5000kN(500t)
技术参数及外形尺寸:

序号

产品技术参数

1

额定载荷

30-500t

2

综合精度

0.2%F.S

3

灵敏度

2.0mV/V

4

零点输出

≤0.1%F.S

5

输入阻抗

780±30Ω

6

输出阻抗

701±3Ω

7

绝缘阻抗

≥5000MΩ

8

补偿温度范围

-10~40℃

9

适用温度范围

-30~70℃

10

安全过载

120%F.S

11

极限载荷

200%F.S

12

材质

合金钢

13

激励电压

10V(DC)

14

密封等级

IP67

15

电缆

5m

16

接线方式

红……E+(输入正)
黑……E-(输入负)
绿……S+(输出正)
白……S-(输出负)量程(kN)

D

D1

D2

d

H

H1

H2

n-C

300

145

120

/

85

130

22

15

12-16

500,600

197

160

/

110

160

25

15

12-22

1000

240

200

/

135

230

40

28

12-26

1500,2000,2500

305

250

/

160

326

57

45

12-32.5

3000

415

360

/

265

358

69

50

18-32.5

4000

332

285

235

135

300

60

45

15-32

5000

420

370

320

190

300

60

45

18-32