TQ-1E单向轮辐式称重传感器

编号:10109
查看:
发布:2018-12-03

TQ-1E单向轮辐式称重传感器采用优质合金钢材质,高精度,高稳定性,低外形,安装简便、快速,表层镀镍防腐处理。TQ-1E单向轮辐式称重传感器适用于试验机,汽车衡和大型料斗秤等 


拨打电话
Call
在线咨询
Service


产品特点:TQ-1E单向轮辐式称重传感器采用优质合金钢材质,高精度,高稳定性,低外形,安装简便、快速,表层镀镍防腐处理。

产品用途:TQ-1E单向轮辐式称重传感器适用于试验机,汽车衡和大型料斗秤等。

量程: 100 kN(10t)、300 kN(30t)、600 kN(60t)、 1000 kN(100t)

技术参数及外形尺寸:

序号

产品技术参数

1

额定载荷

10-100t

2

综合精度

≤0.05/0.1%F.S

3

灵敏度

1.5-2.5mV/V

4

非线性

≤0.05/0.1%F.S

5

滞后

≤0.05/0.1%F.S

6

重复性

≤0.05%F.S

7

输入阻抗

380/760Ω

8

输出阻抗

350/700Ω

9

绝缘阻抗

≥2000MΩ

10

灵敏度系数温度影响

<0.05%F.S/10℃

11

零点温度影响

<0.05%F.S/10℃

12

推荐激励电压

10V(DC)

13

适用温度范围

-30~70℃

14

安全过载

150%F.S

15

接线方式

红……E+(输入正)

黑……E-(输入负)

绿……S+(输出正)

白……S-(输出负)量程(kN

量程(t

d

D

D1

D2

H

d1

100

10

24

150

48

122

45

11

300

30

30

180

70

142

53

13.5

600

60

36

235

90

190

60

17.5

1000

100

36

300

105

236

70

22

2000

200

36

350

130

300

90

25序号

产品技术参数

1

额定载荷

10-100t

2

综合精度

≤0.05/0.1%F.S

3

灵敏度

1.5-2.5mV/V

4

非线性

≤0.05/0.1%F.S

5

滞后

≤0.05/0.1%F.S

6

重复性

≤0.05%F.S

7

输入阻抗

380/760Ω

8

输出阻抗

350/700Ω

9

绝缘阻抗

≥2000MΩ

10

灵敏度系数温度影响

<0.05%F.S/10℃

11

零点温度影响

<0.05%F.S/10℃

12

推荐激励电压

10V(DC)

13

适用温度范围

-30~70℃

14

安全过载

150%F.S

15

接线方式

红……E+(输入正)

黑……E-(输入负)

绿……S+(输出正)

白……S-(输出负)